AlbaExoticFruit S.A


We are the leading Albanian international trading company in agro-industrial, logistics, and commercial activity; mainly banana .

We supply healthy products, of high nutritional value and excellent sensory characteristics. Thus we contribute to satisfying the food necessities , through efficient processes, competitive human resource, social and environmental responsibility, and adequate infrastructure.

We integrally accompany the producers and guarantee, to our customers and consumers, the accomplishment of market demands and national and international regulations.

We strive for the sustainable development of shareholders and producers, the wellbeing of our employees, and the progress of the communities where we operate in Albania.

AlbaExoticFruit S.A


Jemi kompani e madhe shqiptare ne tregun e bananeve.

Furnizojm tregun me produkte te shendetshme . Produktet tona jane te kontrolluara jane prej plantacioneve me cilesore te Amerikes se jugut.

Punojm per te kenaqur domosdoshmerit ushqyese te klienteve.

Kompania jone eshte sensibile qe proceset e saj produktive te mos shkaktojn probleme ambjentale.

Qellimi yne eshte per nje zhvillim te qendrueshem i cili do te ndikoj ne progresin e gjithe shoqerise.

Objectives


We have a reputation to live up to, so AlbaExoticFruit is committed to always providing you with the purest, safest bananas grown with the least impact on the environment. We are able to offer a full line of fresh high quality products.Objektivat


AlbaExoticFruit punon qe prodhimet e saj te jene me te mirat ne treg. Qellimi yne eshte qe ti sherbejm klientit sipas deshirave te tij dhe ne kohe. Gjithashtu me punen tone te mos shkaktojm efekte negative ambjentale.
Alba Exotic Fruit - Rruga : Enriko Telini - ish Kombinati Tekstil Tirane - Albania

All Rights Reserved