AlbaExoticFruit S.A


Jemi kompani e madhe shqiptare ne tregun e bananeve.

Furnizojm tregun me produkte te shendetshme . Produktet tona jane te kontrolluara jane prej plantacioneve me cilesore te Amerikes se jugut.

Punojm per te kenaqur domosdoshmerit ushqyese te klienteve.

Kompania jone eshte sensibile qe proceset e saj produktive te mos shkaktojn probleme ambjentale.

Qellimi yne eshte per nje zhvillim te qendrueshem i cili do te ndikoj ne progresin e gjithe shoqerise.

Objektivat


AlbaExoticFruit punon qe prodhimet e saj te jene me te mirat ne treg. Qellimi yne eshte qe ti sherbejm klientit sipas deshirave te tij dhe ne kohe. Gjithashtu me punen tone te mos shkaktojm efekte negative ambjentale.
Alba Exotic Fruit - Rruga : Enriko Telini - ish Kombinati Tekstil Tirane - Albania

All Rights Reserved